شهادت مادر عموجانمان عباس،

بانوی ِ مهربان ِشیردل ِصبور،

مادر ِشهیدان ِجوان ِکربلا،

حضرت ام البنین سلام الله علیها تسلیت

...