والاست مقام مادرم
بالاتر از تمام آفریده ها
این را از آنجا می دانم 
که جبرئیل پرسید..
و من تحت الکساء؟
و خداوند پاسخ داد
هم اهل بیت النبوه ...
هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها
...
فاطمه دلیل خلقت تمام عالمیان است..
مادر خوبیها 
آمدنتان کاش، آمدن عزیزتان را مژده ای بر دلمان باشد..
اللهم عجل لولیک الفرج
.
التماس دعا
ی
ا
ع ل ی