این روزها هوا، هوای فاطمه است

مادر خوبیها

مادر کل جهان

فاطمه بهانه ی خلقت است

این را همه می دانند

السلام علیک یا اماه

مادرم آمدنت مبارکــ