سلام خدا

حال من خوبه

امــــا اون مشکلی که برام پیش اومد خیلی اذیتم کرد

و به دنبال اون، اشتباهی که نمی دونم واقعا اشتباه بوده یا نه

خدایا خودت می دونی دارم چی میگم.

خدایا منو ببخش

خدایا هوامو داری می دونم

بیشتر نزدیکم باش

خدایا همش با خودم می گم معامله نکنم

و معامله نمی کنم

فقط ...

خدایا اینجا که همه چیزو نمی تونم بنویسم

خودت که می دونی

خدایــــــــــــــــا عاشقتم

می دونی که؟!!!!

دوستت دارم

.