ولادت پنجمین بهانه ی هدایت، نمونه ی استادی کامل، مظهر علم و عشق و معرفت

حضرت امام محمد باقر علیه السلام

و آغاز ماه رجب بر تمام دلدادگان خوبیها مبارکــ

آمدن ماه رجب مبارک جانتان

عیدتان مبارکـــ


التماس دعا