مگو که بی خردم هیچکس نمی خَرَدَم

کرامت تو به بالای دست می بَرَدَم

اگر جدا کنی از خود مرا کم از صفرم

اگر کنار تو باشم فزون تر از عَدَدَم

ای مولا علی علی موسی الرضا

التماس دعا

 پ.ن: آقا دلم تنگه حرمه

پ.ن2: شعر علی فانی