امشب زمین و آسمان تبریک گوی مبعث حضرت نورند

امشب تمام عرشیان به پای بوسی پیامبر مهربانی ها می شتابند

امشب قرار است که دل ِ بی قرار محمد به مژده ی نبوت قرار یابد

امشب قرار است حرا بر دستان قنوت گرفته ی همسر خدیجه بوسه زند

تا بندگی اش را به رسالت پیوند زند و عالم و آدم را از ظلمت دنیا نجات دهد

خدایا تو را برای این هدیه ی بزرگ و کریمانه شکر می کنیم و می ستاییم

حالا که این دوست داشتنی ترین راه بندگی را یادمان دادی، حالا که

برای هدایت ما، بهترین بنده ات را مأمور ساختی، حالا که

ما را بندگانت و شیعیان آخرین فرستاده ات خواندی

از تو می خواهیم یاری مان کنی تا اطاعتش را،

محبتش را و مزد رسالتش را به خوبی ِ

خوبی هایش با جان و دل بپردازیم

.:.خدایا کمکمان کن.:.

یا علی علیه السلام