آقا میان دل واپسی های این دنیا

همه چیز راست و ریس است

شما را کم داریم

اما باورمان نشده هنوز هم که ما کم داریم

شما را

کم داریم

اما تا وقت حساب و کتاب می شود

ظهور را و انتظار و را منتظر بودن را به کمی دیرتر موکول می کنیم

چرایش را نمی دانم

فقط کاش به حرمت این میلاد پیش رو

کمی به خودمان بیاییم

تا دیر نشده

خدایا کمک

خدایا کمک

اللهم عجل لولیک الفرج

امضا: سیده

ی

ا

ع ل ی

--------------

معرفی کتاب:

کمی دیرتر، اثر سید مهدی شجاعی، انتشارات نیستان

پیشنهاد می کنم تا قبل از نیمه شعبان حتما حتما حتما این کتاب رو بخونید..

التماس دعا