به بهانه ی وقت اضافه ی این روزهایم کتاب می خوانم

کتابی نیک با محتوایی دینی

با محتوایی دوست داشتنی ..

بسم الله الرحمن الرحیم

"نامیرا" می خوانم قربه الی الله


معرفی کتاب:

نامیرا نوشته ی صادق کرمیار، انتشارات نیستان

وصل شد به نامیرا