دیشب 

نیمه های شب

"نامیرا" تمام شد..

سحر میلاد امام حسن علیه السلام..

ثواب خواندنش هدیه به امام غریبی که فتنه ها را دفع کرد و فتنه ها او را شهید کرد..

السلام علیک یا سبط النبی

یا حسن بن علی

یا کریم..

السلام علیک یا امام حسن مجتبی علیه السلام

...

روزه هاتون قبول

عیدتون مبارک..

شیعه باشیم کاش

شیعه یعنی رهرو..

امضا: سیده

ی

ا

ع ل ی