خدایا

امشب، شب قدره..

شبی که قدر دونستن رو باید یاد بگیرم

قدر بودن امامی که عادل بود و قدرش رو ندونستن

قدر پیامبری که وصیتش به فراموشی سپرده شده..

قدر دونستن وجود کسی که همیشه هست

همیشه ی همیشه

قدرِ دونستن وجود خودت، خدا..

امشب شب نوزدهم

شب ضربت خوردن عدالت

شب امضا شدن سرنوشت

شب یاد گرفتن قدردانی

امشب که یک عمل هزار برابر میشه

میخوام ازت که خوب بشم

که خوب بشه

که خوب بشیم

امشب صدقه میدم که هزار برابر بشه

صلوات میفرستم که هزار برابر بشه

استغفار می کنم که هزار برابر بشه..

خدایا امشب ازت می خوام که بیشتر هوامو داشته باشی

هوای من و همه رو..

امشب برای همه دعا می کنم..

خدایا امشب منو بخر..

منو ببر..

خدایا کمکــــــ

.

دعا کنید دوستان، مرا و همه را..

سپاس

امضا: سیده

ی

ا

ع ل ی