علی ای همای رحمت..

تو چ آیتی خدا را!!!

حضرت ب ا ب ا

امشب جهان بی تو می شود..

امشب زمین و زمان و زمانیان ، به اندازه ی تمام خوبی هایت افسوس میخورد که چرا زودتر تو را نشناخت..

امشب به اندازه ی تمامِ همه، نبودنت را آه می کشم

از وقتی که تو رفتی یک جای زمانه لنگ می زند

آن جا که همه از آن دم می زنند و نمی دانند تا تو نباشی هیچ کاری را نمی توان صورت داد

ای خدای عدالت

ای علی

ای عدل پروردگار..

این جا بی تو عدالت محقق نخواهد شد..

.

ای علی زمان ما، ای بقیه الله الاعظم

تا شما نیایید حتی واژه ی عدل هم گفتنی نیست چ برسد به عمل کردنش..

خدایا برسان امام خوبی ها را

خدایا تو را با فضلت می خوانم، الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک یا کریم..

خدایا

این من

آن قدر رو سیاه است که می داند اگر زمان عدالت فرا برسد همه چیزش را می بازد

ای خدا

این دل می داند که برای محاسبه ی اعمالش "علی" را لازم دارد

این جان بی مقدار من می داند که اگر به رسولت و خاندانش وصل نباشد بازنده است..

خدایا می دانم بی تو هیچم

اما برای آمدن به درگاهت واسطه ای لازم است تا به شوق زیبایی نگاه تو به آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین

از تشعشع نور نگاه تو به من هم تابشی برسد

تا شاید برسم به جایی که باید!

خدایا میخوانمت

اجابت کن..

کمکــ

.

امضا: سیده