وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلا 

.:. نام پروردگارت را [به زبان حال و قال] یاد کن [و از غیر او قطع امید نما] و

 فقط دل بر او بند .:.

 سوره مزمل، آیه 8