خیلی سخت بود و خیلی دردناک

ولی عشق بود

حرف حرف کتابی که بوی اسارت میداد..

با اشک نوشیده شد خاطرات آن روز های سید

....

پایی که جا ماند/ سید ناصر حسینی


آزاد مردان میهن اسلامی ایران، مردان غیرت، متعهدان به اسلام و رادمردی، پدران سرزمینم

آزادگان عزیز

خوش آمدید

.

امضا: سیده

ی

ا

ع ل ی