اتفاق خوب روز چهاردهم شهریور

حضور در شهر امام مهربانی ها

و نفس کشیدن در هوای حرم آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام ..

کاش جانان ب درش بار نماید ما را