شیعه یعنی مادرم...

چندیست هوای چشم من بارانی است/هر خشت دلم بیانگر ویرانی است/بیماری دوری از خراسان دارم/تجویز پزشک من "حرم درمانی" است

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۰ ثبت شده است

نا تمام..

انگار گم شده ام در هوای ِ تو

دست مرا بگیر و رها نکن مرا

...

شنبه عازم هستیم انشاالله..

دعامون کنید

به یاد تک تکتون هستم انشاالله

یا علی

۲۸ نظر

کرب بلا

رسیده به ۱۰ انگار..

راهی سفریم

حلالمان کنید و دعا..

...

..

.

ی

ا

ع   ل   ی

۱۱ نظر