حال من خوب است

اما

تو باور نکن

خدایا چقدر بی رحم اند بعضی ها

...

نمی گویم داستان را

شاید جایی

هنوز هم

جوانمردی باقی مانده باشد...

اللهم عجل لولیک الفرج