شیعه یعنی مادرم...

چندیست هوای چشم من بارانی است/هر خشت دلم بیانگر ویرانی است/بیماری دوری از خراسان دارم/تجویز پزشک من "حرم درمانی" است

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

Unknown

به اینجا هم سری بزنید

...

++ بندگی

ب دام افتاد بگویمت

این روزها بیشتر هوای بندگی خدا را داشته باش..

خدا ب بنده هایش می نازد

و ب خودش

برای آفریدن زیبای تو

آنگاه ک گفت

و تبارک الله احسن الخالقین

...

پ.ن: دلم خوبی می خواهد