شیعه یعنی مادرم...

چندیست هوای چشم من بارانی است/هر خشت دلم بیانگر ویرانی است/بیماری دوری از خراسان دارم/تجویز پزشک من "حرم درمانی" است

۵ مطلب در بهمن ۱۳۸۹ ثبت شده است

شرم بر من اگر حریم تو / پیش چشمان من شکسته شود

نوشتنم نمی آید..

اما می نویسم

پریشب

از صراحت شعار این مجلسی ها از خواب ی خستگی بیدار شدم..

...

کاش دیگر سکوت نکنیم..

۲۱ نظر

بی بهانه ی نوشتن

از کنار هم عبور کرده ایم

ولی سلام

نه!

من تو را شنیده ام

و تو مرا ندیده ای..

...

..

.


دلم می خواست بنویسم

فقط همین

ولی..

هیچ وقت این نوشتن جای نوشتن با خودکار توی دفتر رو نمیگیره..

هیچ وقت!!

۱۱ نظر

نسیم اروند

چقدر آرام بود..

و چقدر دوست داشتنی..

نسیم اروند را می‌گویم!

 

نمی‌دانم پدرم را چه شده است که..

.

باید امسال هم قید عاشقانه ها را در جنوب کشور بزنیم

ربّی..

خودت به داد دلمان برس!

.

یا الله

.

ی

ا

ع   ل   ی

۶ نظر

توی ِ من

تو

میدانی که من هیچم

و

من

می دانم که تو تمام ِمنی..

پس تو..

باش

تا همیشه

با ..

شاید

من

با تو..

 

۵ نظر

غیبت

بغض می کنم

چون این روزها

غیبت زیاد شده است..

غیبت و نبودن او

دعا کنید به حال خودتان و خودمان

۱۰ نظر