شیعه یعنی مادرم...

چندیست هوای چشم من بارانی است/هر خشت دلم بیانگر ویرانی است/بیماری دوری از خراسان دارم/تجویز پزشک من "حرم درمانی" است

۵ مطلب در اسفند ۱۳۸۹ ثبت شده است

سال نو

این روزها..

همه چیز

نو می  شود

پس من هم ..

!!!!

به امید شادکامی ها

عیدتان مبارکـــ و سال جدیدتان نو

...

ی

ا

ع    ل    ی

۱۶ نظر

نماندن

این روزهایم خوب است

ولی خودم..

دنیا خوب است،

قشنگــ‌ است،

دل فریب است،

اما..

دل ِ من برای "نماندن" دِل دِل می‌کند..

۲۱ نظر

!

ابراهیم ِ مالک ِاشتر..

نیستم

مختاری باید!!

شاید..

بعدا نوشت: بسیار راه است تا برسیم اما.. 

۷ نظر

دل+تنگــ=من

می شود آیا ؟

نمیدانم

دلم تنگ است

..

و حتی هیچ کس هم ،خبر از بیدلی چون من نخواهد داشت..

هوا بس نا جوانمردانه پر رنگ است

و پر از نیرنگ..

دلم تنگـ ‌است..

۱۱ نظر

می نویسم

خط خطی می کنم نوشته هایم را

اگر می شد این صفحه کلید را هم ..

دلم را چه شده نمیدانم

بعد از آن روز..

بیخیال

...

حال شما خوب است؟؟؟