شیعه یعنی مادرم...

چندیست هوای چشم من بارانی است/هر خشت دلم بیانگر ویرانی است/بیماری دوری از خراسان دارم/تجویز پزشک من "حرم درمانی" است

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

عنوان : ای عشق ، بی دلی ِمرا باور کن..

گفته بودم تلاطم

و هنوز هم می گویم..

گفته بودم تلاطم

و هرکدامتان چیزی پنداشتید

هیچ کدام نیست

نه امتحان

نه انتخاب مهم

نه..

...

گفته بود عراق در شعرش..

حرف چشمان تو مانند غزل های ملمع

واژه در واژه کشیده است از ایران به عراقم

..

روزشمار تقویمم را که نگاه می کنم یک چیز بیشتر نشانم نمیدهد

آغاز سفر:۲۰روز
...

تلاطم

ویرانی

دیوانگی

نمیدانم چه خبر است..

دعا کنید مرا و همگان را

.

ی

ا

ع  ل  ی

۱۱ نظر

پست جدید+دلشوره ای عجیب

این روزها..

دلم به تلاطم افتاده است..

و ...

پ.ن: خدایاااااا..

۲۴ نظر