بگذار خیال کنم تمام شهر بوی تو را می دهد

این که هستی و نمی بینمت آزارم می دهد

؟

بگذار تصور کنم همه منتظرند..

یعنی می شود ؟

می دانم روزی می آیی!

متی ترانا و نراکــ؟!؟!

می گویند: گناه کفار است که فرج را نزدیک می کند و گناه شیعه ظهور را به تأخیر می اندازد

اللهم عجل لولیک الفرج