سلام

شما را ندیده بودم

در روزگار بودنتان هم نبوده ام

اما شنیده ام از شما

زیاد

شنیده ام که مهربان بودید

شنیده ام که دل سوز بودید

شنیده ام که خدایی بودید

شنیده ام که بنده بودید

شنیده ام که بابا بودید

شنیده ام که..

بابای کشورم

بابای انقلابم

بابای آزادی

شهادتتان مبارک

اما

از این عروج ملکوتی

از این رفتنی که روح خدا را به خدا پیوند زند

از این وداع

دل همه ی فرزندانتان شکست..

14 خرداد 68 را می گویم

همان روز که همه آمده بودند

بعضی ها با پای جسم

و بعضی ها با پای دل

هر طور بود آمده بودند تا

شکوهمندانه با تو خداحافظی کنند..

خداحافظی ِ تلخ

...

اماما

شما برای ایرانی ها و تمام جهان اسوه ای از ایستادگی و اقتدار بوده اید

این را شنیده ام

که گفته اید انقلاب اسلامی را به جهان صادر کرده اید

شما و تمام ایرانی ها

حالا من هم انقلاب می خواهم

انقلابی در جان و دلم

در این وانفسای پی در پی و این روزهای خواب آلوده

می خواهم که بخواهید از خدا که خدا بخواهد که خوب باشیم

خوبِ خوبِ خدایی

همین

...اماما دوستتان دارم..

دعا کنید فرزندانتان را..