اسمش روضه می خواند

و راوی ِ روضه ها می گفت:

روز دهم دشت پر از علی اکبر بود

پر از جوان

...

روز یازدهم شعبان سال سی و سه هجری قمری میلاد جوان مردی است که روز دهم محرم به آرزوی دیرینه و خانوادگی اش رسید..

کسی که سیمای او، اخلاق او و منش او همانند پیامبر مهربانی ها بود

کسی که دل تنگی ِ پدر برای پدربزرگ را کمی جبران می کرد..

سلام بر جوان ِ امام حسین علیه السلام

سلام بر حضرت علی اکبر علیه السلام

سلام بر جوان

...

جوان وطنم روزی را برایت دعا می کنم که روبروی شش گوشه نشسته باشی،

پایین پای حضرت علی اکبر علیه السلام

روزت مبارکــ 

عیدتان مبارکــــ