خدایا یک ماه مهمونم کردی

حالا که دیگه مهمونی تموم شده

کمکم کن بندگیم تموم نشه

عاشقیم تموم نشه

نفس کم نیارم

خدایا کمکم کن

.

 عیدتون مبارک

دعا کنید برای همه

یاعلی